Torjumme korruptiota

Hanselin toimintaan liittyy vahvasti puolueettomuuden, riippumattomuuden, avoimuuden ja tasapuolisen kohtelun vaatimukset, jotka tulevat osin suoraan hankintalaista. Yhtiömme eettisillä ohjeilla, yksityiskohtaisilla työohjeilla sekä projektityömallilla olemme luoneet sisäiset prosessimme, joita työntekijämme ovat velvoitettuja noudattamaan.

Kilpailutukset tehdään aina usean ihmisen ryhmissä, ja työntekijämme tulee herkällä kynnyksellä jäävätä itsensä eturistiriitatilanteissa. Kilpailutuksen ollessa käynnissä rajoitamme kommunikoinnin tarjoajan kanssa minimiin. Uskomme, että keskittämällä julkisten hankintojen osaamista ja luomalla vakiintuneet ammattimaiset prosessit torjutaan samalla tehokkaasti korruptiota sen eri ilmenemismuodoissa.

Hankintalain yhtenä tavoitteena on edistää julkisten varojen tehokasta käyttöä ja se säätelee Suomessa vuosittain yli 30 miljardin euron hankintoja. Hankintalaissa (80 §) on listattu pakollisia poissulkuperusteita, jotka tarkoittavat sitä, että jos tarjoaja on syyllistynyt säännöksessä tarkoitettuun rikokseen ja on siitä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu, tulee hänet sulkea pois tarjouskilpailusta. Rikosrekisteriotteet tarkastetaan kilpailutusten yhteydessä. Tämän lisäksi laissa on esitetty lukuisia harkinnanvaraisia poissulkuperusteita (81§), joiden soveltaminen on monimutkaisempaa.

Hansel on panostanut avoimuuden edistämiseen hankinnoissa.

Vuonna 2017 tehtyjen lakimuutosten ansiosta myös julkiset hankintayksiköt saavat tietoa tarjoajien soveltuvuusvaatimusten tarkastamiseksi suoraan viranomaisrekistereistä. Hansel käyttää kilpailutuksissaan sähköistä kilpailuttamisjärjestelmää, jossa tämä viranomaisselvitys eri rekistereistä on automatisoitu rikosrekisteriotetta lukuun ottamatta. On ikävää, että epäeettiseen ja jopa laittomaan toimintaan törmää myös hankintamaailmassa, mutta tehostuneen valvonnan ja viranomaisyhteistyön ansiosta siihen on myös aikaisempaa helpompi puuttua.

Hansel on panostanut avoimuuden edistämiseen hankinnoissa toteuttamalla Tutkihankintoja.fi-palvelua valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Palvelussa valtion hankintojen ostolaskuaineistoa avataan kansalaisille helpon käyttöliittymän kautta. Sama aineisto löytyy myös avoindata.fi-palvelusta. Palvelusta löytyy lisäksi Hanselin omat kulut ja tulevaisuudessa toivotamme myös kuntapuolen organisaatioita tervetulleiksi palveluun. Asiakkamme saavat vielä tätäkin tarkempaa analyysiä omista hankinnoistaan Hankintapulssi-palvelusta, josta kerrotaan enemmän jutussa Suunnittelu parantaa hankintojen hallintaa.

Hansel on toimillaan edistänyt rakenteelliseen sähköiseen laskutukseen siirtymistä Suomessa ja kannattanut muun muassa vireillä olevaa uutta lainsäädäntöä asiasta. Sähköinen laskutus vähentää harmaata taloutta, eikä niin sanottuja valelaskuja ole verkkolaskupuolella Suomessa havaittu. Omissa yhteishankintasopimuksissa Hansel on edellyttänyt verkkolaskua jo noin kymmenen vuoden ajan.

Toimittajien talous valvonnassa
Hansel seuraa yhteishankintasopimusten sopimuskaudella sopimustoimittajien tiettyjä talouden ja juridiikan indikaattoreita sekä tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden noudattamista.